0

Podrobno o zobniških prenosih

By maj 12, 2018
Opravljeno:

Zobniške prenosi omogočajo mehanskim napravam, torej avtomobilom, bagrom in pa tudi mehanski uri in vsem ostalim premikajočim napravam, da prenesejo gibanje od pogona do tam kjer gibanje potrebujemo.

Zobniške prenose sestavlja en ali več zobniških parov, torej dva ali več zobnikov, ki se med seboj dotikajo z zobniki.

Zobniški prenosi so primerni tako za prenose majhnih kot tudi velikih moči. Imajo dober izkoristek prenosa energije ter zavzemajo malo prostora. Poznamo številne različne vrste zobnikov, ki jih bomo spoznali na kasnejših
srečanjih. Danes pa si poglejmo zobniške prenose z zobniki z ravnimi robovi.

Zobniki, ki se dotikajo en drugega, so različnih velikosti, kar omogoča, spreminjanje hitrosti in navora.

V primeru, da je pogonski zobnik večji od gnanega zobnika, bo vrtenje pogonske osi počasnejše od vrtenja gnane osi. S takim zobniškim parom bomo torej gibanje pospešili.

V nasprotnem primeru, ko je pogonski zobnik manjši od gnanega zobnika, pa bo vrtenje pogonske osi hitrejše od vrtenja gnane osi. S takim zobniškim parom bomo tako gibanje upočasnili.

Če sestavimo zobniški prenos s tremi zobniki, tako da imamo med dvema enako velikima zobnikoma vmesni zobnik, se hitrost gibanja ne spremeni. Poleg tega je pri tem ključno to, da z uporabo vmestnega zobnika dosežemo, da se oba velika zobnika vrtita v isto smer.

Kadar pa želimo gibanje močno upočasniti ali močno pospešiti uporabimo zaporedje dveh enakih zobniških parov. Pri tem je pomembno, da sta na vmesni osi montirana dva zobnika. 

Pri močni upočasnitvi gibanja smo tako na pogonsko os postavili manjši zobnik. Na vmesno os smo namestili dva zobnika – velik zobnik in majhen zobnik. Slednji je povezan v velikim zobnikom, ki se nahaja na gnani osi. Če pogledamo končen rezultat opazimo, da je gibanje močno upočasneno.

V nasprotnem primeru od ravnokar opisanega, smo vse velike zobnike zamenjali z malimi zobniki. Male pa smo zamenjali z velikimi. Končen rezultat je močno pospešeno gibanje.

Zaključimo lahko, da je izbira velikosti zobnikov izrednega pomena. Z različnimi kombinacijami lahko dosežemo spreminjanje hitrosti in navora. To je zelo pomembno za večino mehanskih naprav, ki nas obkrožajo. Spomnimo se samo na prestave v avtomobilu.