0

Ključno o programski zanki

By maj 7, 2018
Opravljeno:

Zakaj pri EV3 programiranju uporabljamo zanko (loop)?

Kje v EV3 programu se nahaja blok za zanko? 

Kako določimo trajanje zanke?

Kateri pogoj za prekinitev zanke smo uporabili?

Zanka (ang. loop) je programski ukaz, ki stavek ali del stavka ponovi večkrat oz. tako dolgo, dokler se ne izpolni določen pogoj. Pri EV3 programiranju smo za pogoj uporabili števec (count). Zanka se zaradi svoje uporabnosti uporablja praktično v vseh programskih jezikih.

Video prikazuje model polžastega prenosa in uporabo v praksi (znižanje hitrosti vrtenja).  

Dobro razmisli in poišči primer zanke iz vsakdanjega življenja. Določi trajanje oz. pogoj za prekinitev zanke.

Namig: rešitev boš poiskal hitreje, če se boš zapeljal s kolesom ali se preprosto usedel na tla in globoko vdihnil ter izdihnil.