0

Ključno o enakokrakem pravokotnem trikotniku

By maj 15, 2018
Opravljeno:

Kako se enakokraki pravokotni trikotnik razlikuje od običajnega pravokotnega trikotnika?

Kakšna je enačba za izračun dolžine hipotenuze?

Katere bloke potrebujemo za izračun dolžine hipotenuze?

Enakokraki pravokotni trikotnik je posebnež med pravokotnimi trikotniki – njegovi kateti sta namreč enako dolgi. Enačba za dolžino hipotenuze se torej glasi: dolžina hipotenuze je produkt kvadratnega korena števila dve in dolžine katete. V EV3 programu lahko z uporabo matematičnih blokov (math) elegantno izračunamo dolžino hipotenuze. Če uporabimo še zanko za obrat in vožnjo po katetah, lahko robota zapeljemo po stranicah enakokrakega pravokotnega trikotnika.

Enakokraki pravokotni trikotnik (ang. 45 45 90 Triangle) lahko narišeš tudi s kompasom. V videu boš izvedel kako? 

Merjenje in računanje kotov v trikotnikih spada med matematično disciplino imenovano trigonometrija. Ta veja matematike se je razvila iz preučevanja trikotnika in odnosov med njegovimi stranicamiin koti. K razvoju trigonometrije sta veliko pripomogla astronomija in delitev kroga na 360°. Pri Egipčanih je razvoj trigonometrije potekal vzporedno z gradnjo piramid.

Na sončen dan opazuj dolžino lastne sence in s pomočjo trigonometrije ugotovi višino dreves, hiš in drugih objektov!

Namig: Dolžine senc so v enakem razmerju kot višine objektov.