0

Enakokraki pravokotni trikotnik in EV3 programiranje

By maj 15, 2018
Opravljeno:

Če iz Pitagorovega izreka izračunamo dolžino hipotenuze v enakokrakem pravokotnem trikotniku, lahko v EV3 programu, z uporabo matematičnih blokov (math), napišemo program za izračun hipotenuze. Tako lahko robota zapeljemo po strnicah enakokrakega pravokotnega trikotnika.

Prenesimo EV3 datoteko na računalnik in s pomočjo spodnjega videa izdelajmo program z zanko.

Najdaljša stranica v enakokrakem pravokotnem trikotniku se imenuje hipotenuza. Ostali stranici, ki sta enako dolgi, sta kateti. Nasproti hipotenuze je pravi kot in meri 90 stopinj (oklepata ga kateti). Ostala dva kota, ki ga oklepata kateta in hipotenuza, sta enako velika in merita 45 stopinj.

Enačba za izračun dolžine hipotenuze v enakokrakem pravokotnem trikotniku se glasi: dolžina hipotenuze je produkt kvadratnega korena števila 2 in dolžine katete a.

V prvem delu EV3 programa z uporabo zanke, ki se ponovi dvakrat, robota zapeljemo po obeh katetah in izvedemo obrat za 90 stopinj. Preden izračunamo dolžino hipotenuze je potrebno robota obrniti za dodanih 45 stopinj (kot med kateto in hipotenuzo je oster in meri 45 stopinj). Za izračun dolžine hipotenuze potrebujemo tri matematične bloke (math) – v prvem korenimo število 2, v drugem določimo razdaljo katete a in v tretjem oba faktorja pomnožimo.