0

Enakokraki pravokotni trikotnik

By maj 12, 2018

Z uporabo programskih blokov EV3 matematike lahko izračunamo dolžino najdaljše stranice v enakokrakem pravokotnem trikotniku – hipotenuze. Enakokraki pravokotni trikotnik je posebna oblika pravokotnega trikotnika, pri katerem sta kateti enako dolgi.

  1. enakokraki pravokotni trikotnik
  2. napredna matematika (math)
  3. stranice in koti
  4. enačba za dolžino hipotenuze
  5. izračun dolžine hipotenuze